Publikacje

Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna, Toruń 2023 Wydawnictwo Naukowe UMK,

redaktorzy A. Sikorska-Lewandowska, M.T. Kłoda

Monografia „Prosta spółka akcyjna” powstała jako pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pod nazwą „Prosta spółka akcyjna”, która odbyła się w dniu 22 kwietnia 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Składa się ona z dziewięciu rozdziałów, których autorami są prelegenci tej konferencji – doktoranci oraz studenci różnych polskich uczelni.

Poszczególne rozdziały stanowią opracowania teoretyczne odnoszące się do regulacji prawnej prostej spółki akcyjnej. Większość rozdziałów obejmuje szczegółową analizę wybranych zagadnień o niezwykle wąskim charakterze: Pracownicze programy akcyjne (ESOP) w prostej spółce akcyjnej (autor: Szymon Balcarek), Prosta spółka akcyjna, czyli krok ku Delaware (autorka: Aleksandra Drążewska), Szczególne formy uprzywilejowanych akcji w prostej spółce akcyjnej (autor: Marcin Gronowski), Rejestr akcjonariuszy w technologii blockchain (autorka: Anna Jarecka) , Quasi-organ w organie, czyli o podejmowaniu uchwał wyłącznie przez dyrektorów nie wykonawczych (autorka: Tina Karwowska), Odpowiedzialność członków zarządu prostej spółki akcyjnej za zobowiązania spółki jako instrument ochrony wierzyciela (autor: Bartłomiej Kugacz), Wydawanie wiążących poleceń w prostej spółce akcyjnej (autorka: Anna Przybyła), Wpis prostej spółki akcyjnej do rejestru (autor: Mariusz Nowak), Charakter wpisów zastawu rejestrowego na akcjach prostej spółki akcyjnej (autorka: Olga Słomińska).

Redaktorami monografii są pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Prawa i Administracji, Katedry Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego – dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska oraz mgr Mariusz T. Kłoda.