Zespół

Mecenas Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Doktor nauk prawnych, radca prawny wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu pod nr Tr-645 (od lipca 2005 r.). Pracownik naukowy Katedry Prawa Handlowego i Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła także Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na UMK w Toruniu  oraz Studia Europejskie w Centrum Europejskich Studiów Specjalnych im. Jeanna Moneta przy UMK w Toruniu.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie spółdzielczym oraz prawie nieruchomości. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa handlowego, prawa nieruchomości i ustawy o własności lokali. Zajmuje się również tematyką ochrony danych osobowych w odniesieniu do sektora nieruchomości. Autorka wielu artykułów naukowych, glos oraz kilku monografii. Współautorka  komentarza do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz podręcznika prawa handlowego  i skryptu z zakresu podstaw prawa handlowego dla studentów. PUczestniczka licznych konferencji z zakresu prawa handlowego oraz prawa nieruchomości. 

Wykaz publikacji naukowych dostępny na stronie:  

https://www.law.umk.pl/wydzial/pracownicy/?eid=31233560