WITAMY NA STRONIE KANCELARII MELETE

Kancelaria MELETE jest prowadzona przez radcę prawnego, doktora habilitowanego nauk prawnych Aleksandrę Sikorską-Lewandowską. Kancelaria powstała w 2010 roku. Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, spółek, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Kancelaria prowadzi również szkolenia z wybranych dziedzin prawa. 

Pani Mecenas Aleksandra Sikorska-Lewandowska jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Specjalizuje się w prawie handlowym oraz w prawie nieruchomości. 

Zakres usług

Oferujemy zastępstwo prawne oraz doradztwo prawne.

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu prawa cywilnego oraz prawa handlowego, a także szeroko rozumianego prawa nieruchomości, ustawy o najmie lokali, ustawy o własności lokali, ochrony danych osobowych w sektorze nieruchomości.

Kancelaria prowadzi sprawy o zapłatę, o opróżnienie i wydanie lokalu (o eksmisję), o pozbawienie właściciela prawa do lokalu, o uchylenie uchwał wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, o ustalenie nieważności lub nieistnienia stosunku prawnego, o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, sprawy spadkowe.

Kancelaria opracowuje teksty umów spółek handlowych, prowadzi procesy zakładania oraz przekształceń spółek handlowych, przeprowadza likwidację spółek, dokonuje wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kancelaria prowadzi sprawy upadłościowe, zarówno upadłości konsumenckie jak i upadłości przedsiębiorców. 

Publikacje