Usługi

Usługi

Profil świadczonych usług

    •    obsługa prawna spółek kapitałowych oraz osobowych

zakładanie spółek handlowych, przekształcenia spółek oraz likwidacja spółek
    •    obsługa prawna osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność rolniczą
    •    obsługa prawna spółdzielni, także spółdzielni mieszkaniowych
    •    obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych
    •    szkolenia z zakresu wybranych dziedzin prawa, w tym z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze mieszkaniowym 

 

Oferujemy zastępstwo procesowe w następujących sprawach:

    •    o zapłatę (windykacja należności, odszkodowania)
    •    z zakresu prawa rzeczowego; w tym o ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności;
    •    sprawy spadkowe;

o uchylenie uchwały organu spółki, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej;

o stwierdzenie nieważności lub nieistnienia stosunku prawnego 
    •    w postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym

wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Oferujemy doradztwo prawne przy sporządzaniu:

    •    projektów umów cywilnoprawnych,
    •    wewnętrznych aktów korporacyjnych: statutów, umów spółek, regulaminów wewnętrznych,
    •    dokumentacji z zakresu prawa pracy: umów, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
    •    dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnej z RODO;
    •    odwołań od decyzji ZUS, KRUS, ARiMR,
    •

 

Prowadzimy sprawy specjalistyczne:

    •    regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
    •    postępowania dotyczące ochrony danych osobowych;
    •    sprawy przed UOKIK;
    •    odwołania od decyzji ZUS, KRUS, ARMIR także na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

 

Oferujemy szkolenia z wybranych dziedzin prawa:

    •    prawa cywilnego
    •    prawa handlowego
    •    prawa spółdzielczego
    •    prawa administracyjnego
    •    ustawy o własności lokali
    •    prawa mieszkaniowego
    •    ustawy o ochronie praw lokatorów
    •    prawnych apektów funkcjonowania rad nadzorczych
    •    ochrony danych osobowych