Publikacje

Komentarz do ustawy o KZN

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Komentarz, Warszawa 2021

 Autorzy: M.T. Kłoda, A. Sikorska-Lewandowska;  

 

 Publikacja wydana przez Wydawnictwo CH Beck stanowi pierwszy na rynku komentarz do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości  uchwalonej w dniu 20 lipca 2017 r.oku (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1100 ze zm).

Zasadniczym celem uchwalenia ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości był zamiar wywołania poprawy stanu rynku mieszkaniowego w Polsce.  Uchwalając tę ustawę przyjęto, że do takiej poprawy powinny przyczynić się zwiększenie podaży nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, w szczególności przez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oraz budowa „niedrogich mieszkań” na wynajem (w tym z opcją stopniowego uzyskiwania własności przez najemcę). Założono, że na bazie nieruchomości Skarbu Państwa oraz, zgodnie z późniejszą koncepcją, także spółek Skarbu Państwa uda się zwiększyć aktywność inwestorów prywatnych (deweloperów) nakierowaną na wznoszenie na tych gruntach budynków mieszkalnych lub mieszkalnych z funkcją usługową oraz oferowanie mieszkań na wynajem z czynszem regulowanym. Komentowana ustawa dotyczy nieruchomości położonych w miastach, w założeniu bowiem chodziło o „ożywienie” budownictwa wielorodzinnego na terenie miast. Realizację celów komentowanej ustawy powierzono Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Komentowana ustawa jest aktem prawnym, który należy zakwalifikować do szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Zawiera ona rozwiązania prawne zarówno z zakresu prawa publicznego, jak i prawa prywatnego. Tworzy ona nową państwową osobę prawną – Krajowy Zasób Nieruchomości, której zadaniem ma być przede wszystkim gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (KZN jako zarządca nieruchomości). Ma ona wykonywać we własnym imieniu również inne prawa i obowiązki prywatnoprawne oraz prawa i obowiązki o charakterze publicznym (np. obowiązki podatkowe).

Autorzy dokonali szerokiej analizy rozwiązań ustawowych. Komentarz uwzględnia  nowelizacje ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, które zostały dokonane na mocy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021, poz.11) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz.U. 2021 poz 223).

Autorami komentarza są pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Prawa i Administracji, Katedry Prawa Handlowego i Morskiego.